• melahirkan modal insan yang berketerampilan dan bersahsiah mulia
  • mewujudkan persekitaran sekolah yang kondusif
  • mewujudkan hubungan kolaboratif dengan pelanggan sekolah
  • mengamalkan pentadbiran dan pengurusan pendidikan berkualiti, telus dan berintegriti